Vd direktora

Snježana Balić

tel./fax: 01/6292-257

e-mail: snjezana.balic@pisarovina.hr

 

Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode

Ana Novotny

tel./fax: 01/6292-257

e-mail: ana.novotny@pisarovina.hr

 

Računovodstvo i financije

Barbara Mrvac

tel./fax: 01/6292-257

e-mail: barbara.mrvac@pisarovina.hr

 

Reklamacije

Katarina Stepušin

tel./fax: 01/6292-257

e-mail: katarina.stepusin@pisarovina.hr

 

Vodoinstalateri

Tomo Miković

mob: 099/331-9103

Tomislav Stepić

mob. 098/384-331

Radno vrijeme; 7-15 h od ponedjeljka do petka

Kontaktirajte nas