VAŽNO - Obavijest o radu sa strankama

Sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina

Dana 14.07.2020. potpisan je ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Pisarovina i to Donja Pisarovina i dio naselja Topolovec Pisarovinski prema Preglednoj situaciji u prilogu.

Izvođač radova je Georad d.o.o. iz Zagreba, a predviđen rok za izgradnju je do 30.11.2021.. Za 2021. godinu predviđena je izgradnja 894 m gravitacijskog sabirnog kanala (crvenom bojom označene trase na preglednoj situaciji su treći dio faze koji će se sada izvoditi ).

Projektom je predviđena i izrada priključnog mjesta uz parcelu (iznimno u parceli prema dogovoru) vlasnika objekata uz trasu kolektora, te stoga molimo vlasnike objekta uz dio trase koja će se graditi 2021. god. da se što prije jave u Vode Pisarovina d.o.o. kako bi se usuglasilo mjesto priključenja.

Kontakt osoba: Nikola Golojuh 01/6292-257, nikola.golojuh@pisarovina.hr

 

Napomena: tek nakon izgradnje cijele trase i ishođenja uporabne dozvole, vlasnici objekata mogu zatražiti priključenje i predavati otpadnu vodu u sustav odvodnje.

 


Sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina

 

Dana 14.07.2020. potpisan je ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Pisarovina i to Donja Pisarovina i dio naselja Topolovec Pisarovinski prema Preglednoj situaciji u prilogu.

 

Izvođač radova je Georad d.o.o. iz Zagreba, a predviđen rok za izgradnju je do 3 godine. Za 2020. godinu predviđena je izgradnja 994 m gravitacijskog sabirnog kanala i 1.044 m tlačnog voda (označeno crveno i zeleno na preglednoj situaciji).

 

Projektom je predviđena i izrada priključnog mjesta uz parcelu (iznimno u parceli prema dogovoru) vlasnika objekata uz trasu kolektora, te stoga molimo vlasnike objekta uz dio trase koja će se graditi 2020. da se što prije jave u Vode Pisarovina d.o.o. kako bi se usuglasilo mjesto priključenja.

 

Kontakt osoba: Nikola Golojuh 01/6292-257, nikola.golojuh@pisarovina.hr

 

Napomena: tek nakon izgradnje cijele trase i ishođenja uporabne dozvole, vlasnici objekata mogu zatražiti priključenje i predavati otpadnu vodu u sustav odvodnje.

 

kliknuti na sliku za prikaz u punoj veličini