Javni natječaj 

Vode Pisarovina d.o.o. dana 14. srpnja 2021. godine objavljuju Javni natječaj „Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području Općine Pisarovina“.

Rok za dostavu ponuda je 13. kolovoza 2021. godine do 14h.

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje ispunjavaju uvjete iz predmetnog natječaja te imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te traženu tehničku i stručnu sposobnost na podnošenje prijava u predmetnom Javnom natječaju.

Javni isporučitelj vodnih usluga povjeriti će izabranom gospodarskom subjektu poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje temeljem ugovora o nabavi javnih usluga i to za područje cijele Općine Pisarovine gdje je ukupan broj potencijalnih primatelja usluge 2.006 domaćinstava.

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti ispod;

Dokumentacija za javni natječaj

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Prilog 1

Ugovor 

1. Objašnjenje javnog natječaja

Odluka o odabiru


 

Privremena regulacija prometa na dijelu ceste V. Nazora od kućnog broja 33 do kućnog broja 49

 

Poštovani,

Obavještavamo vas da se zbog izgradnje kanalizacijske mreže (naziv projekta Sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina) od dana 31.05.2021. od 10:00 sati pa do završetka radova na gore navedenom projektu zatvara državna cesta D36 za sav promet u dijelu Ulica Vladimira Nazora od kućnog broja 33 do kućnog broja 49. Očekivano trajanje radova na dionici je četiri mjeseca, a o točnom danu prestanka privremene regulacije biti ćete naknadno obaviješteni.

prilog

Image 1 of 1

Za vrijeme trajanje radova odobren je alternativni pravac za prometovanje sukladno Elaboratu privremene regulacije prometa br. 21-2017 .

 

-         Pisarovina – Donja Kupčina – Šišljavić – Blatnica Pokupska – Banska Selnica – Kablar – Banski Kovačevac – Prkos Lasinjski – Lasinja -Pisarovina

Odobrena trasa obilaska obavezna je za sav promet, a naročito kamionski te je rješenje dano u grafičkim prilozima.

prilog1

Image 1 of 1

Vozači osobnih automobila koji prometuju trasama: 

-          Pisarovina – Donja Kupčina – uz rijeku Kupu do mosta sa Lasinjom ili

-         Pisarovina – Dvoranci – Selsko Brdo – Lijevo Sredičko – uz rijeku Kupu do mosta sa Lasinjom

iste mogu koristiti i dalje.

 

Molimo sudionike u prometu za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa.

 


 

 VAŽNO - Obavijest o radu sa strankama

 

Sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina

 

Dana 14.07.2020. potpisan je ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Pisarovina i to Donja Pisarovina i dio naselja Topolovec Pisarovinski prema Preglednoj situaciji u prilogu.

Izvođač radova je Georad d.o.o. iz Zagreba, a predviđen rok za izgradnju je do 30.11.2021.. Za 2021. godinu predviđena je izgradnja 894 m gravitacijskog sabirnog kanala (crvenom bojom označene trase na preglednoj situaciji su treći dio faze koji će se sada izvoditi ).

Projektom je predviđena i izrada priključnog mjesta uz parcelu (iznimno u parceli prema dogovoru) vlasnika objekata uz trasu kolektora, te stoga molimo vlasnike objekta uz dio trase koja će se graditi 2021. god. da se što prije jave u Vode Pisarovina d.o.o. kako bi se usuglasilo mjesto priključenja.

Kontakt osoba: Nikola Golojuh 01/6292-257, nikola.golojuh@pisarovina.hr

 

Napomena: tek nakon izgradnje cijele trase i ishođenja uporabne dozvole, vlasnici objekata mogu zatražiti priključenje i predavati otpadnu vodu u sustav odvodnje.

kliknuti na sliku za prikaz u punoj veličini

 


Sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina

 

Dana 14.07.2020. potpisan je ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Pisarovina i to Donja Pisarovina i dio naselja Topolovec Pisarovinski prema Preglednoj situaciji u prilogu.

 

Izvođač radova je Georad d.o.o. iz Zagreba, a predviđen rok za izgradnju je do 3 godine. Za 2020. godinu predviđena je izgradnja 994 m gravitacijskog sabirnog kanala i 1.044 m tlačnog voda (označeno crveno i zeleno na preglednoj situaciji).

 

Projektom je predviđena i izrada priključnog mjesta uz parcelu (iznimno u parceli prema dogovoru) vlasnika objekata uz trasu kolektora, te stoga molimo vlasnike objekta uz dio trase koja će se graditi 2020. da se što prije jave u Vode Pisarovina d.o.o. kako bi se usuglasilo mjesto priključenja.

 

Kontakt osoba: Nikola Golojuh 01/6292-257, nikola.golojuh@pisarovina.hr

 

Napomena: tek nakon izgradnje cijele trase i ishođenja uporabne dozvole, vlasnici objekata mogu zatražiti priključenje i predavati otpadnu vodu u sustav odvodnje.

 

kliknuti na sliku za prikaz u punoj veličini