Odluka o cijeni vodnih usluga 7.10.2021.

 

Rješenjem Hrvatskih voda od dana 12.02.2021. utvrđuje se primjena korekcijskog koeficijenta k2=0,3 za obveznike koji su priključeni na sustav javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Pisarovina. Utvrđeni korekcijski koeficijent k2 primjenjuje se kod obračuna naknade za zaštitu voda.

 

Preuzmi cjenik - OVDJE

Očitanje potrošnje vode se vrši svaki mjesec osim za vikendice koje se očitavaju četiri puta godišnje. Korisnici mogu i samostalno očitati svoje brojilo te dostaviti očitanje do 5 u mjesecu za prethodni mjesec na mail barbara.mrvac@pisarovina.hr ili broj telefona 01/6292-257