Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda kojom se od 1. travnja 2014.godine mijenja visine naknade za korištenje voda s 1,35 kn/m³ na 2,85 kn/m³. Naknada za korištenje voda prihod je Hrvatskih voda.

Načelnik Općine Pisarovina donio je odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vode Pisarovina za povećanje cijene vodnih usluga.

Očitanje potrošnje vode se vrši svaki mjesec osim za vikendice koje se očitavaju četiri puta godišnje. Korisnici mogu i samostalno očitati svoje brojilo te dostaviti očitanje do 5 u mjesecu za prethodni mjesec na mail katarina.stepusin@pisarovina.hr ili broj telefona 01/6292-257