Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda "Ulaganje u budućnost"

OBAVIJEST

Dana 5. rujna 2016. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su sufinancirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. za project “Izgradnju vodocrpilišta i uređaja za pripravu pitke vode ”Žeravinec” s povezivanjem na postojeći vodoopskrbni sustav”
Vrijednost ukupnog ulaganja bez PDV-a je 7.593.260,98 kn, a Europska unija će sufinancirati project iznosom do 5.400.120,15 kn

Lokacija objekta vodocrpilišta i uređaja za pripravu pitke vode nalazi se u Bratini (van naselja), između turističke zone “Kraš” i planirane gospodarske zone ”Velika Jamnička”, Na lokaciji vodocrpilišta i uređaja za pripravu pitke vode predviđeni su sljedeći funkcionalni objekti:

-Vodocrpilište (bunarska crpka I nadzemna građevina),
-Uređaj za pripravu pitke vode (aeracija I biološka filtracija, dezinfekcija),
-Sabirni bazen,
-Taložnica,
-Crpna stanica (prema vodospremi Pisarovina).

Od crpne stanice , pozicionirane u sklopu uređaja za pripravu pitke vode, do postojećeg vodoopskrbnog sustava.
Predviđeno je polaganje tlačnog cjevovoda PEHD DN 255mm, RT 16 bar, u duljini od 2.798,0 m. Predviđen je spoj projektiranog cjevovoda na postojeći tranzitno-opskrbni cjevovod od CS “Đumlije” (Bratina) do vodospreme “Jamnica”.

Planirani završetak radova je 2.11.2016. godine.

 Vodocrpilište Žeravinec pušteno u rad

Plakat Žeravinec