Javni natječaj

Vode Pisarovina d.o.o. dana 14. srpnja 2021. godine objavljuju Javni natječaj „Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području Općine Pisarovina“.

Rok za dostavu ponuda je 13. kolovoza 2021. godine do 14h.

 

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje ispunjavaju uvjete iz predmetnog natječaja te imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te traženu tehničku i stručnu sposobnost na podnošenje prijava u predmetnom Javnom natječaju.

Javni isporučitelj vodnih usluga povjeriti će izabranom gospodarskom subjektu poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje temeljem ugovora o nabavi javnih usluga i to za područje cijele Općine Pisarovine gdje je ukupan broj potencijalnih primatelja usluge 2.006 domaćinstava.

 

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti ispod;

Dokumentacija za javni natječaj

1. Objašnjenje javnog natječaja

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Odluka o odabiru javni natjecaj

Prilog 1

Ugovor