Adresa

Trg hrvatskih velikana 1

10451 Pisarovina


Direktor

Ana Novotny

tel./fax: 099/6292-258

e-mail: ana.novotny@pisarovina.hr


Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode

Nikola Golojuh

tel.fax: 01/6292-257, 099/6292-257

e-mail: nikola.golojuh@pisarovina.hr


Računovodstvo i financije

Barbara Mrvac

tel./fax: 01/6292-257

e-mail: barbara.mrvac@pisarovina.hr


Reklamacije

Barbara Mrvac

tel./fax: 01/6292-257

e-mail: barbara.mrvac@pisarovina.hr

Ukoliko niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni prigovor možete se kao drugostupanjskom tijelu obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu;

Vode Pisarovina d.o.o.
Povjerenstvo za reklamacije potrošača
Trg hrvatskih velikana 1
10 451 Pisarovina

Poslovnik o radu povjerenstva za reklamacije
Poslovnik o radu povjerenstva za reklamacije

Poslovnik o radu povjerenstva za reklamacije
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača Vode Pisarovina

 

Poslovnik o radu povjerenstva za reklamacijeOdluka o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača Vode Pisarovina

 


Vodoinstalateri

Tomo Miković

mob: 099/331-9103

Tomislav Stepić

mob. 098/384-331

Radno vrijeme; 7-15 h od ponedjeljka do petka

Kontaktirajte nas