Poštovani,

Vode Pisarovina d.o.o. počele su sa izradom kućnih kanalizacijskih priključaka. Trenutno je u toku spajanje korisnika u centru Pisarovine koji se nalaze uz izgrađeni glavni kolektor. Svi stanovnici koji se nalaze uz trasu kolektora i imaju mogućnost priključenja biti će obaviješteni o daljnjem tijeku radova. Cijena pojedinog priključka se formira na temelju stvarno izvedenih radova. Prosječna cijena priključka na ovoj dionici je 6.500,00 kn.

zahtjev - isključivanje iz vodoopskrbnog sustava

zahtjev - promjena adrese dostave računa

zahtjev - promjena vlasnika korisnika vodoopskrbnog priključka

zahtjev - priključenje na sustav javne odvodnje

zahtjev - priključenje na vodoopskrbni sustav