U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi isporučitelj vodnih usluga Vode Pisarovina d.o.o. kao Naručitelj u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. Trgo – prijevoz Kovačić d.o.o., Velika Jamnička 38 A, Pisarovina, OIB 49839071129
2. T.Z.P. Kupinec d.o.o., Velika Jamnička 38 A, Pisarovina, OIB 68092190234
3. Jakolić – projekt d.o.o., Bratina 170, 10 451 Pisarovina, OIB 88591084087