Odluka o naknadi za razvoj

Pravilnik-jednostavna nabava

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području općine Pisarovina

Odluku o načinu i kriteriju otpisa vode korisnicima

Opci_i_tehnicki_uvjeti_isporuke_vodnih_usluga Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na području općine Pisarovina_pročišćeni tekst (rujan 2017)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga

Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 153/09130/1156/13 i 14/14)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine",broj 153/09, 90/11 i 56/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine", broj 56/13")

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijene vodnih usluga pokriva("Narodne novine", broj 112/10)

Ureda o visini naknade za zaštitu vode("Narodne novine", broj 82/10,83/12 i 151/13)

Uredba o visini naknade za korištenje voda("Narodne novine", broj 82/1083/12 i10/14)

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA ISKLJUČENJA I PONOVNOG UKLJUČENJA KORISNIKA U VODOOPSKRBNI SUSTAV

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA